Paskambinkite mums!
+370 673 98414
Rekomenduojame prieš atvykstant į uniją registruotis telefonu +370 673 98 414 arba info@pareigunuunija.lt
Juridinio asmens prašymas paskolai

Paskolos suma (skaičiais ir žodžiais)

Paskolos terminas mėnesiais  
Pageidaujama įmokos/palūkanų mokėjimo diena 
Pageidaujamas paskolos išmokėjimo būdas PAVEDIMU  GRYNAISIAIS 

Paskolos grąžinimo būdai  Palūkanos ir paskola termino gale  Palūkanų kas mėnesį paskola   Mažėjančių įmokų paskola   Pastovių įmokų paskola 

 

 

Paskolos paskirtis (jei nekilnojamam turtui įsigyti - nurodomas plotas, unikalus numeris, adresas; jei kilnojamam turtui įsigyti - nurodomi individualūs požymiai):

Nekilnojamasis turtas  

Kilnojamasis turtas 

Apyvartinės lėšos 

Kita 

DUOMENYS APIE NARĮ

Pavadinimas


Teisinė forma (UAB, AB, IĮ, VšĮ ir pan.)   
Įmonės kodas 
Registracijos data  
Įstatinis kapitalas 
Dabartinis samdomų darbuotojų skaičius 
Kiti pavadinimai (jei buvo keistas pavadinimas) 
Adresas 
Telefono numeris 
Fakso numeris 
Elektroninis paštas 
Internetinė svetainė 

DUOMENYS APIE NARIO (JURIDINIO ASMENS) DALYVIUS IR VADOVUS

Dalyvis / Asmens kodas / Dalis kapitale (procentais)

1.   
2.   
3.  


Nario (juridinio asmens) vadovai (vardas, pavardė, darbo stažas, kontaktai)

1.   
2.   
3.   


Dalyvių ir vadovų įsipareigojimai (skolos suma, mėnesinis mokėjimas, įsipareigojimo pabaiga)

1.   
2.   
3.   


Dalyvių ir vadovų nuosavybė (turtas, jo tipas, rinkos vertė) - jei įkeistas, pažymėkite

1.   
2.   
3.   

 


Kiti juridiniai asmenys, kuriuose narys (juridinis asmuo), jo vadovai ar akcininkai turi nuosavybę (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, dalis kapitale)

1.   
2.   
3.   

 

Nario įsipareigojimai - skolos, laidavimai (mokėjimo įsipareigojimas, suma litais, mėnesinė įmoka)

1.   
2.   
3.   

 


Nario duomenys apie įkeistą turtą (turtas, prievolės dydis ir terminas, įkeitimo suma)

1.   
2.   
3.   

Nario duomenys apie 6 mėnesių apyvartą kredito įstaigose (bankuose, unijose) - sąskaitos numeris, kredito įstaiga, vidutinė apyvartos suma

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   


INFORMACIJA APIE PASKOLOS PANAUDOJIMĄ

Kam bus naudojami planuojami įsigyti nekilnojamieji ar/ir kilnojamieji daiktai (pildoma, jei paskolos paskirtis - daiktų įsigijimas):

 

Kokioms išlaidoms trūksta apyvartinių lėšų (pildoma, jei paskolos paskirtis - apyvartinės lėšos):

 

Jei paskola bus naudojamas įsigyti ar sukurti prekes ar paslaugas, kurios po to bus parduodamos, prašome nurodyti:

 

Kokios prekės ar paslaugos bus perkamos:

 

Iš ko prekės ar paslaugos bus perkamos:

 

Kokios prekių ar paslaugų pirkimo apmokėjimo, transportavimo, draudimo sąlygos: 

 

Kas bus prekių ar paslaugų pagrindiniai vartotojai:

 

Faktinė ir prognozuojama prekių ar paslaugų ketvirčio vidutinė pardavimų suma: (Pildoma, jei nėra verslo plano)

Faktinė (prekės ar paslaugos, kiekis, suma):

1.   
2.   
3.   

Prognozuojama (prekės ar paslaugos, kiekis, suma):

1.   
2.   
3.   

 

NARIO DUOMENYS APIE PRIEVOLĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONES (objektas, balansinė vertė, rinkos vertė)

1.   
2.   
3.   


NARIO PRAŠYMAS DĖL PAJAUS GRĄŽINIMO

 

Prašau grąžinti dalį pajaus, disponavimo kuriuo neriboja kredito unijų įstatymas, ir (pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų alternatyvų):

panaudoti jį paskutinės paskolos įmokos dengimui 
išmokėti jį visiškai atsiskaičius su kredito unija 
sumažinti turimo pajaus dydį ne dažniau kaip kartą per metus 


 

PASKOLOS PRAŠYTOJO PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI

Paskolos prašytojo vardu patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga ir išsami, kad paskolos prašytojas neturi daugiau  finansinių įsipareigojimų, išskyrus aukščiau išvardintus ir, kad nenuslėpta jokia kita informacija, kuri galėtų turėti įtakos kredito unijos sprendimui.

Paskolos prašytojo vardu sutinku, kad kredito unija patikrintų šių duomenų teisingumą ir saugotų šį prašymą kredito unijos duomenų bazėse.

Paskolos prašytojo vardu taip pat sutinku, kad vadovaujantis LR teisės aktais kredito unija teiktų šią informaciją, įskaitant asmens duomenis, hipotekos, teismo įstaigoms, antstoliams, Lietuvos Centrinei kredito unijai, skolininkų duomenų bazes aptarnaujančioms organizacijoms (įstaigoms, institucijoms, įmonėms), kitiems LR teisės aktuose nurodytiems asmenims.

Įmonės vadovo (įgalioto asmens) vardas ir pavardė 

asmens kodas 

gyvenamoji vieta 

namų telefonas 

įgaliojimo data 


 

(c) Pareigūnų kredito unija. Visos teisės saugomos 2015
Neradote, ko ieškojote?

Gyvas bendravimas suteikia didesnes galimybes! Įrašykite kontaktus, o mes su Jumis susisieksime ir aptarsime, kuo galime būti naudingi