Paskambinkite mums!
+370 673 98414
Rekomenduojame prieš atvykstant į uniją registruotis telefonu +370 673 98 414 arba info@pareigunuunija.lt
Laidavimo paraiška
 

LAIDAVIMO PARAIŠKA                        GARANTIJOS PARAIŠKA

PRAŠYMO ESMĖ

Paskolos prašytojas (vardas, pavardė) 

Paskolos prašytojo asmens kodas        
Paskolos prašytojo adresas                    
Paskolos suma eurais                               
Paskolos terminas (mėn.)                         
Paskolos paskirtis                                      
Kredito limito suma eurais                        
Kredito limito terminas (mėn.)                  


DUOMENYS APIE LAIDUOTOJĄ / GARANTĄ

Vardas ir pavardė                                       
Asmens kodas                                            
Amžius                                                            
Asmens tapatybės dokumentas           Nr.:
Išdavimo data ir vieta                                     

 

Gyvenamoji vieta (adresas)

Telefonas

Registracijos adresas, jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu

Savininkas (-ė)
Namo Buto

Bendraturtis (-ė)
Namo Buto

Nuomininkas (-ė) Namo Buto

Gyvenantis (-i) kartu su tėvais

         

 

Darbovietė (-ės)/ Kita veikla

Adresas, telefonas, faksas

Pareigos

Darbo stažas

Ankstesnės darbovietės

Adresas, telefonas, faksas

Pareigos

Darbo stažas

Mokymosi vieta (pavadinimas, specialybė, kursas)


ŠEIMYNINĖ PADĖTIS

Vedęs (ištekėjusi)  Našlys (-ė)  Išsksiyręs (-usi) Nevedęs (netekėjusi)

SUTUOKTINIS

Vardas ir pavardė                                        
Asmens kodas                                             
Amžius
Asmens tapatybės dokumentas           Nr.
Išdavimo data ir vieta 
                                                      

Darbovietė (-ės)/ Kita veikla

Adresas, telefonas, faksas

Pareigos

Darbo stažas

 

IŠLAIKYTINIŲ SKAIČIUS IR AMŽIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI (skolos, laidavimai, garantijos, alimentai ir kt.)

Mokėjimo įsipareigojimas

Skolos suma eurais

Mėnesinė mokėjimo suma eurais

Galutinė atsiskaitymo data

 

Ar turite teisminių ginčų, kurių baigtis galėtų turėti įtakos paskolos grąžinimui? Jei taip, trumpai nurodykite ginčo turinį ir sumą


 BENDROS ŠEIMOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Vidutinės mėnesio pajamos, eurais

Vidutinės mėnesio išlaidos, eurais

Nario atlyginimas (po mokesčių)

Komunalinėms paslaugoms, telefonui, nuomai

Sutuoktinio/sugyventinio atlyginimas (po mokesčių)

Maistui

Kitų šeimos narių pajamos

Automobiliui (degalams, priežiūrai), transportui

Pensija, pašalpa, stipendija:

Draudimui (gyvybės, turto, transporto)

Nuomos pajamos

Kitos išlaidos

Finansinio turto pajamos

VISO B.

Ūkininkavimo pajamos

Paskolų ir palūkanų mokėjimai

Kitos reguliarios pajamos (90 proc.)

Lizingo, išperkamosios nuomos mokėjimai

Kitos nereguliarios pajamos (70 proc.)

Paskolai ( kreditui), už kurią laiduojama/ garantuojama grąžinti ir palūkanoms mokėti

VISO A.

VISO C.

NUOSAVYBĖ

Nekilnojamas turtas*

Rinkos vertė, eurais

Kitas turtas*

Rinkos vertė,  eurais

Finansinis turtas

Rinkos vertė, eurais

Vertybiniai popieriai

Likučiai kredito įstaigose

Negautos pajamos už prod.

* jei įkeistas, pažymėkite skliausteliuose “įkeistas”; jei ūkininkaujama, nurodykite pasėlių plotus, žemės ūkio techniką, gyvulių skaičių, produkcijos atsargas.

 

LAIDUOTOJO / GARANTO PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI

Aš, laiduotojas/garantas patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, kad neturiu daugiau  finansinių įsipareigojimų, išskyrus aukščiau išvardintus ir, kad nenuslėpta jokia kita informacija, kuri galėtų turėti įtakos kredito unijos sprendimui. Esu supažindintas, kad jeigu nepateiksiu šios paraiškos laukuose nurodytų asmens duomenų, kredito unija turi teisę nepriimti ir nesvarstyti mano laidavimo / garantijos paraiškos, taip pat nesudaryti laidavimo / garantijos sutarties.

Sutinku, kad kredito unija patikrintų šių duomenų teisingumą ir saugotų šį prašymą kredito unijos duomenų bazėse. Taip pat sutinku, kad vadovaujantis LR teisės aktais kredito unija gautų reikalingus duomenis iš UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kredito įstaigų bei kitų finansų įstaigų, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro tarnybos; tvarkytų šioje paraiškoje nurodytus ar iš aukščiau nurodytų šaltinių gautus asmens duomenis duomenų teisingumo patikrinimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimų valdymo, duomenų teikimo į jungtines duomenų rinkmenas bei kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims tikslais, teiktų šią informaciją, įskaitant asmens duomenis bei duomenis apie įsiskolinimus, hipotekos, teismo įstaigoms, antstoliams, UAB „Creditinfo Lietuva“, kitiems LR teisės aktuose nurodytiems asmenims įsiskolinimų valdymo tikslais, taip pat Lietuvos Centrinei kredito unijai įstatymuose nurodytoms kontrolės funkcijoms atlikti. Esu informuotas apie savo teisę susipažinti su kredito unijos tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teise reikalauti ištaisyti, sunaikinti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
 

Vardas, pavardė
Parašas

20 m. d.

 

Aš, laiduotojo/garanto sutuoktinis, pareiškiu, kad buvau supažindinta (-as) su visomis iš laidavimo/garantijos sutarties kilsiančiomis teisėmis ir pareigomis ir sutinku bei neprieštarauju, kad mano sutuoktinis prisiimtų įsipareigojimus pagal laidavimo/garantijos sutartį. Esu supažindinta (-as), kad jeigu nepateiksiu šios paraiškos laukuose nurodytų asmens duomenų, kredito unija turi teisę nepriimti ir nesvarstyti šios laidavimo / garantijos paraiškos, taip pat nesudaryti laidavimo / garantijos sutarties.

Sutinku, kad kredito unija patikrintų šių duomenų teisingumą ir saugotų šį prašymą kredito unijos duomenų bazėse. Taip pat sutinku, kad vadovaujantis LR teisės aktais kredito unija gautų reikalingus duomenis iš UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kredito įstaigų bei kitų finansų įstaigų, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro tarnybos; tvarkytų šioje paraiškoje nurodytus ar iš aukščiau nurodytų šaltinių gautus asmens duomenis duomenų teisingumo patikrinimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimų valdymo, duomenų teikimo į jungtines duomenų rinkmenas bei kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims tikslais, teiktų šią informaciją, įskaitant asmens duomenis bei duomenis apie įsiskolinimus, hipotekos, teismo įstaigoms, antstoliams, UAB „Creditinfo Lietuva“, kitiems LR teisės aktuose nurodytiems asmenims įsiskolinimų valdymo tikslais, taip pat Lietuvos Centrinei kredito unijai įstatymuose nurodytoms kontrolės funkcijoms atlikti. Esu informuota (-as) apie savo teisę susipažinti su kredito unijos tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teise reikalauti ištaisyti, sunaikinti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
 

Vardas, pavardė
Parašas

20 m. d.

PILDO KREDITO UNIJA

Paraiškos registracijos Nr.

Registravimo data
Būsimas laiduotojo/garanto įsiskolinimo lygis: C / (A - B) x 100%


 

 

(c) Pareigūnų kredito unija. Visos teisės saugomos 2015
Neradote, ko ieškojote?

Gyvas bendravimas suteikia didesnes galimybes! Įrašykite kontaktus, o mes su Jumis susisieksime ir aptarsime, kuo galime būti naudingi