Paskambinkite mums!
+370 673 98414
Rekomenduojame prieš atvykstant į uniją registruotis telefonu +370 673 98 414 arba info@pareigunuunija.lt
Vartotojo ginčai su finansų rinkos dalyviu

Remiantis Lietuvos banko patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis (toliau – Pareigūnų kredito unija) pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pareigūnų kredito uniją (centrinės buveinės adresas: Birželio 23-ioisos g. 15, Vilnius) nurodant ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą:

  1. vartotojo vardą, pavardę;
  2. vartotojo adresą;
  3. vartotojo asmens kodą arba gimimo datą;
  4. vartotojo kontaktinio telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitą kontaktinę informaciją;
  5. aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis vartotojo skundas pateikiamas.

Vartotojas privalo kreiptis į Pareigūnų kredito uniją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.
Kredito unija privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo per 15 dienų (išskirtiniais atvejais kai atsakymo neįmanoma pateikti per šį terminą, ne vėliau kaip per 35 darbo dienas) nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos,  pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Kai Pareigūnų kredito unija netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, per vienus metus nuo kreipimosi į kredito uniją vartotojas turi teisę keiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo. Dokumentus reikėtų pateikti arba siųsti registruotu laišku Lietuvos bankui adresu: Lietuvos bankas Priežiūros tarnyba Žirmūnų g. 151 LT-09128 Vilnius Lietuva Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju

Tuo atveju, kai į Pareigūnų kredito uniją kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, „Lietuvos banko patvirtintos Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

(c) Pareigūnų kredito unija. Visos teisės saugomos 2015
Neradote, ko ieškojote?

Gyvas bendravimas suteikia didesnes galimybes! Įrašykite kontaktus, o mes su Jumis susisieksime ir aptarsime, kuo galime būti naudingi