PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI!
2019-02-25

2019 m. kovo 18 d. 17.30 val. šaukiamas Pareigūnų kredito unijos, buveinės

adresas: Birželio 23 – iosios g. 15, Vilnius, eilinis visuotinis narių susirinkimas

 

SUSIRINKIMO VIETA: Pareigūnų kredito unija, Birželio 23-iosios g. 15, Vilnius.

 

NUMATOMA DARBOTVARKĖ:

 Vidaus auditoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  Atestuotos audito įmonės atlikto kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito ataskaita.

  Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

  Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

  2019–2021 m. veiklos plano tvirtinimas.

  2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

  Audito įmonės einamųjų 2019 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti      limito nustatymas.

Kredito unijos įstatų keitimas.

Kredito unijos valdybos narių rinkimas.

Kredito unijos valdybos pirmininko rinkimai.

Kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimai.

Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimai.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo kovo 13 d., adresu: Birželio 23 – iosios g. 15, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Neturint galimybės atvykti į visuotinį susirinkimą, prašome balsuoti iš anksto, raštu užpildžius prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį bei patį balsavimo biuletenį, kuriuos būtina grąžinti į Pareigūnų kredito uniją arba atsiųsti el.paštu info@pareigunuunija.lt iki kovo 17 d. 16 val.

Tel. pasiteirauti: (8 5) 260 8934, 8 673 98 414.

(c) Pareigūnų kredito unija. Visos teisės saugomos 2015
Neradote, ko ieškojote?

Gyvas bendravimas suteikia didesnes galimybes! Įrašykite kontaktus, o mes su Jumis susisieksime ir aptarsime, kuo galime būti naudingi