Pareigūnų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2019 m. kovo 27 d., sprendimai
2019-04-04

Informuojame apie 2019 03 27 18 val. adresu: „KAROLINA“ konferencijų centras, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius vykusio kredito unijos “Pareigūnų kredito unija“ visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

1. Vidaus auditoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.


2. Atestuotos audito įmonės atlikto kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito ataskaita.

NUTARTA: Atestuotos audito įmonės atliktą metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaitą įvertinti teigiamai.


3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.


4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.


5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo)
tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą.


6. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA: Priimti pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarką.


7. 2019–2021 m. veiklos plano tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti pateiktą 2019-2021 m. unijos veiklos planą.


8. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.


9. Audito įmonės einamųjų 2019 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito
unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito
įmonei apmokėti limito nustatymas.

NUTARTA: Audito įmone išrinkti UAB „Rosk Consulting“, nustatyti 4600 EUR lėšų auditui limitą.


10. Kredito unijos įstatų keitimas.

NUTARTA: Patvirtinti naujos redakcijos Pareigūnų kredito unijos įstatus.


11. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.

NUTARTA: Pareigūnų kredito unijos valdybos nariu išrinkti Tomą Vaitkunską, Rimą Balčiūną, Editą Milaševičiūtę, Nijolę Maslauskienę, Vladimir Banel.


12. Kredito unijos valdybos pirmininko rinkimai.

NUTARTA: Valdybos pirmininku išrinkti Tomą Vaitkunską.


13. Kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimai.

NUTARTA: Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Tomą Mačiulaitį.


14. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimai.

NUTARTA: Paskolų komiteto nariu išrinkti Vytautą Lamauską ir Saulių Baltakį.

(c) Pareigūnų kredito unija. Visos teisės saugomos 2015
Neradote, ko ieškojote?

Gyvas bendravimas suteikia didesnes galimybes! Įrašykite kontaktus, o mes su Jumis susisieksime ir aptarsime, kuo galime būti naudingi