Paskambinkite mums!
+370 673 98414
Rekomenduojame prieš atvykstant į uniją registruotis telefonu +370 673 98 414 arba info@pareigunuunija.lt
Visuotinio susirinkimo sprendimai
2023-05-04

 

 

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2023 m. balandžio 25 d.

Informuojame apie 2023 m. balandžio mėn. 25 d., 17:30  val.  viešbučio Panorama konferencijų salėje, adresu Sodų g.14 , Vilniuje, vykusiame pakartotiniame Pareigūnų kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvirtinimas.

                      NUTARTA: 2022 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

 PKU ataskaitinių metų veiklos nuostolį perkelti į pareitų metų nepaskirstytą nuostolį, sumažinus jį atsargos kapitalo suma.
5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
NUTARTA: patvirtinti  2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Kredito unijos įstatų keitimas.

NUTARTA: patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus.

7.  Kredito unijos valdybos narių rinkimas.
NUTARTA: išrinkti į PKU valdybos narius:

Editą Milaševičiūtę,

Rimą Balčiūną,

Fortunatą Dirginčių

Vytautą Lamauską

Nijolę Maslauskienę

8. Kredito unijos Valdybos pirmininko rinkimas

NUTARTA: PKU valdybos pirmininke išrinkti Editą Milaševičiūtę

9. Kredito unijos Paskolų komiteto Pirmininko rinkimas.

NUTARTA: Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Tomą Mačiulaitį.

10. Paskolų komiteto narių rinkimas
NUTARTA: išrinkti į PKU paskolų komiteto narius:

Saulių Baltakį

Ingą Šalčiūnienę

11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
NUTARTA: suteikti įgaliojimus valdybai.

Taip pat informuojame, kad su informacija apie visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus Jūs galėsite susipažinti Pareigūnų kredito unijos patalpose adresu  Birželio 23-iosios g. 15, Vilnius arba tinklalapyje  www.pareigunuunija.lt
 

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui:
Valdybos pirmininkė Edita Milaševičiūtė, +37067398414

el. P. edita.milaseviciute@kreda.lt

 

 

(c) Pareigūnų kredito unija. Visos teisės saugomos 2015
Neradote, ko ieškojote?

Gyvas bendravimas suteikia didesnes galimybes! Įrašykite kontaktus, o mes su Jumis susisieksime ir aptarsime, kuo galime būti naudingi